Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
ZAMKNIJ X

Psalm 144 - Interpretacja utworu

Psalm 144 to hebrajska pieśń na cześć Boga jako niezwyciężonego władcy i wojownika. Stwórca jawi się tu jako potężny wódz, który toczy walkę z niecnymi wrogami. Człowiek z racji swojego istnienia zostaje zaangażowany w odwieczną wojnę dobra i zła. Psalm podkreśla, że opowiedzenie się istoty ludzkiej po stronie Boga zostanie nagrodzone, a zło zostanie przykładnie ukarane. Pan jest dla swojego stworzenia opoką i tarczą, nigdy nie zostawia go w potrzebie. Człowiek szczególnie potrzebuje Bożej pomocy, ponieważ bywa słaby i podlega prawu śmierci. Metaforą ludzkiego przemijania są tu wiatr i cień. Psalm przypomina wielkie dzieła Boga – szczególnie Jego pomoc dla Dawida, króla ludu Izraela.

Utwór wyraża przekonanie, że dzieje Hebrajczyków są ściśle związane z ich stosunkiem do Pana. Psalmista ufa, że jeśli Izrael będzie wierny Bogu, Jahwe pomoże Żydom pokonać ich wrogów, tak jak niegdyś wsparł Dawida. Nieprzyjaciele Izraela określeni są jako fałszywi cudzoziemcy, którzy rzucają słowa na wiatr. Jednocześnie naród żydowski błaga Boga o błogosławieństwo dla siebie i przyszłych pokoleń – synów i córek Izraela. Jahwe zapewni Izraelowi pokój i dostatek, dlatego lud wychwala Pana.